Archief overzicht
Informatie over inhoud
Beschrijving Stukken betreffende diverse zaken in de civiele rol, 1613 - 1810
Datering 1613-1810
Niveau Series
Inhoud
Omvang 48 omslagen
Voorwaarden voor gebruik
Beperkingen Niets
Materiële Zonder beperkende bepalingen
Openbaarheid Openbaar