Archief overzicht
Informatie over inhoud
Toegangsnummer en inventarisnummer 7.
Beschrijving Beheer van afzonderlijke nalatenschappen inclusief opgenomen boedelpapieren
Niveau Rubriek
Voorwaarden voor gebruik
Beperkingen Niets
Materiële Zonder beperkende bepalingen
Openbaarheid Openbaar