Streekarchief Midden-Holland nieuws

Cursus 'Middeleeuws Verluchten'

Middeleeuws verluchten is de kunst die zich bezighield met de versiering van het Middeleeuwse boek of handschrift. Het woord ‘verlichten’ of ‘ver­luchten‘ komt van het gebruik van goud in de decoraties. Jaap Boerman verstaat deze kunst en geeft vanaf 6 mei op vijf za­terdagen een cursus in het oude ambacht.

Achter de schermen van het Streekarchief

Bent u benieuwd naar de geschiedenis van het Groene Hart? In het kader van ‘Vier de lente in het Groene Hart’ organiseert Streekarchief Midden-Holland in de maand april twee maal een rondleiding door haar depots. Het streekarchief bewaart hier maar liefst acht kilometer archief van en over de geschiedenis van het Groene Hart, zoals kaarten, foto’s, aktes, gemeentestukken, gemeentedossiers en archieven van allerlei organisaties en verenigingen. Het oudste stuk dateert van 1281, het jongste stuk is de krant van gisteren. De eerste rondleiding (6 april) is bovendien in samenwerking met Maarten Groenendijk en brengt u naast de depots van het streekarchief ook naar het archeologiedepot van de gemeente Gouda.

Korte cursus ‘Stamboomonderzoek’

Steeds meer Nederlanders interesseren zich voor familiegeschiedenis. Dit is te merken aan de hit-serie ‘Verborgen Verleden’, of aan de populariteit rond boeken als ‘Het Pauperparadijs’, ‘Sonny Boy’, ‘De eeuw van mijn vader’ en ‘De Stamhouder’. Een eigen stamboomonderzoek beginnen? De medewerkers van het streekarchief leggen graag uit hoe! Op twee dinsdagavonden (met een week onderzoekspauze) leert u alles over het starten van een onderzoek, het gebruik van historische bronnen, zoeken op internet en het vastleggen van genealogische gegevens.

Datum: dinsdag 21 en 28 mrt
Tijd: 19:30-21:30 uur
Locatie: Chocoladefabriek Gouda (Klein Amerika 20)
Kosten: € 15,-
Aanmelden: info@samh.nl

Protestbordenwerkplaats in de Chocoladefabriek

Ze zijn veel in het nieuws: demonstraties. Overal in de wereld gaan mensen de straat op om hun stem te laten horen in politieke en maatschappelijke kwesties. Ook Nederland loopt mee: op zaterdag 11 maart staat er in Amsterdam (vrouwen)mars gepland voor gelijke rechten en meer compassie in de wereld. Niet geheel toevallig in deze week, op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Bovendien is het dit jaar 100 jaar geleden dat het (passieve) kiesrecht voor vrouwen is ingevoerd. Ook toen werden er grote demonstratieoptochten georganiseerd.

Bijeenkomst Informatiefunctie 2025

De gemeenten en het streekarchief staan, onder invloed van de voortschrijdende digitalisering, voor een enorme veranderopgaaf. De kern van het probleem wordt gevormd door de vraag: hoe garanderen wij duurzame toegankelijkheid tot informatie tijdens de uitvoer van (gemeentelijke) werkprocessen en, voor zover relevant, na afronding van deze processen?