Nieuws van November, 2014

Schenking archief heerlijkheid Lekkerkerk

Op dinsdag 4 november heeft het Streekarchief het archief van de heerlijkheid Lekkerkerk ontvangen uit handen van de huidige ambachtsheer, de heer H. van Sandick uit Leiden. Daar zit een aantal bijzonder oude stukken bij.