Bijeenkomst Informatiefunctie 2025

De gemeenten en het streekarchief staan, onder invloed van de voortschrijdende digitalisering, voor een enorme veranderopgaaf. De kern van het probleem wordt gevormd door de vraag: hoe garanderen wij duurzame toegankelijkheid tot informatie tijdens de uitvoer van (gemeentelijke) werkprocessen en, voor zover relevant, na afronding van deze processen?

Bij archieven en DIV concentreert de discussie zich veelal op het inrichten van of het aansluiten op een e-depot als digitale bewaarplaats. Het gaat hier echter niet puur en alleen over een e-depot in enge zin, maar om de gehele problematiek van duurzame toegankelijkheid. Denk hierbij ook aan privacy, openbaarheid, procesinrichting (vanuit architectuur), en bewustwording.  

De grootte van de veranderopgave noopt organisaties tot verregaande samenwerking. Om de veranderopgave helder te krijgen en de samenwerking vorm te geven heeft ons bestuur de opdracht gegeven aan het streekarchief om samen met de ‘stakeholders’ een regionale bijeenkomst rond het thema digitale duurzaamheid in brede zin te organiseren.

Op 14 maart komen de gemeentelijke stakeholders van het streekarchief bijeen in de Chocoladefabriek te Gouda om samen te werken aan oplossingen voor de specifieke vraagstukken met betrekking tot duurzame toegankelijkheid. Houd voor de resultaten van deze bijeenkomst en de samenwerking in het algemeen deze website en onze sociale media in de gaten.

Reacties