Herinnering aan Vluchtoord Gouda 1914-1918

Gedenkbord Vluchtoord Gouda 1914 – 1919


Op vrijdag 16 september 2016 heeft in Gouda een bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden. Burgemeester Milo Schoenmaker, samen met de ambassadeur van België en de kinderburgemeester onthulden een herdenkingsbord op de plaats waar aan de Graaf Florisweg tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) het vluchtoord Gouda was gevestigd: een “Belgisch dorp’ in Gouda. Met een feestelijke en informatief programma werd op deze dag een stukje Goudse geschiedenis, samen met afstammelingen van de vluchtelingen van weleer herinnerd.

Circa 1 miljoen Belgen zijn in de eerste oorlogsmaanden in 1914 naar Nederland gevlucht. Een deel daarvan werd opgevangen in vluchtelingenkampen, waarvan Vluchtoord Gouda er één van was. Het Goudse vluchtoord kwam tot stand door een plaatselijk particulier initiatief, gesteund door het gemeentebestuur. De vluchtelingen werden ondergebracht in de kassen van de N.V. Snijgroenkwekerij v/h Gebr. Steensma. Naast het gebruik van de kassen als slaapgelegenheid, eetzaal en recreatiezaal werd het vluchtoord uitgebreid met een aantal houten gebouwen die fungeerde als leslokaal, werkplaats, naaizaal, ziekenhuis, kledingmagazijn, kerk, kantine en keuken. Verder werden er op het terrein in 1915 vierenzestig demontabele woningen neergezet. Het aantal Belgische vluchtelingen  in het vluchtoord varieerde in de tijd van bijna 2000 in 1915  tot ruim 1000 in 1918. Ook buiten het vluchtoord verbleven er enkele honderden Belgische vluchtelingen in Gouda.

Nagenoeg niets in Gouda herinnert nog aan de gastvrijheid die de Gouwenaars de Belgische vluchtelingen hebben geboden. Het Historisch Platform Gouda vond dat daarin verandering moet komen en heeft het initiatief genomen om  aan deze bijzondere gebeurtenis uit de Goudse geschiedenis aandacht te geven. 

De Belgisch ambassadeur Chris Hoonaert, de Goudse burgemeester Milo Schoenmaker én de Kinderburgemeester van Gouda Yassine Mellah hebben het herdenkinsgbord officieel onthuld. Stedelijke Harmonie Caecilia voerde voor het eerst in 100 jaar de Turnersmars uit, een muziekstuk dat werd gecomponeerd door onderwijzer en dirigent in het vluchtoord, Emiel de Bruijne. De allereerste kinderburgemeester van Gouda, Dieuwertje Kerkhoven, schreef twee jaar geleden al een werkstuk over het vluchtoord en heeft bij de onthulling verteld waarom zij zo belangrijk vindt dat iedereen in Gouda weet over het vluchtoord.

Via www.vluchtoordgouda.nl kunt u meer informatie vinden over het vluchtoord. 

Reacties