Overhandiging Middeleeuws handschrift

Overhandiging Middeleeuws handschrift aan Streekarchief Midden-Holland

Afgelopen vrijdag (25 november) heeft de directeur van Streekarchief Midden-Holland, Sigfried Janzing, een bijzonder middeleeuws handschrift in ontvangst mogen nemen. Het 15de-eeuwse handschrift, met daarin het verhaal over het leven van de heilige Katharina van Alexandrië, werd door Hildo van Es overgedragen aan het streekarchief. Katharina was één van de populairste heiligen uit de Middeleeuwen. Ze fungeerde als beschermster van de kuisheid en werd aangeroepen bij pestuitbraken. 

Hildo van Es vond het handschrift in de bibliotheek van zijn vader, die tijdens zijn leven hoogleraar Neerlandistiek was aan de Rijksuniversiteit Groningen. Waarschijnlijk is het werk afkomstig uit het Sint Margaretha-klooster klooster in Gouda en is het tijdens de Reformatie, toen het klooster in brand werd gestoken en geplunderd, aan een grotendeels onbekende zwerftocht begonnen. Nu is het Middeleeuwse handschrift, 444 jaar later, eindelijk weer thuis gekomen in Gouda. Katharina stierf volgens de legende als martelares op 25 november 307. Niet voor niets had het streekarchief juist haar 'naamdag' uitgekozen voor deze feestelijke aangelegenheid.

De overhandiging werd zeer druk bezocht. De Steenlandzaal in de Chocoladefabriek was net groot genoeg om alle bewonderaars en geïnteresseerden een plekje te geven. 

Reacties