Stichting Vrienden van Archief en Librije

De Stichting Vrienden van Archief en Librije is in 1982 opgericht om de band van het toenmalige gemeente-archief van Gouda met het publiek te verstevigen. De belangrijkste doelstelling van de stichting is om het archief en de librije in materiële en immateriële zin behulpzaam te zijn. Sinds 1986 geeft de stichting - aanvankelijk in co-productie met het archief - het tijdschrift De Schatkamer uit. (Zie voor meer stichtingshistorie: Adri den Boer, 25 jaar stichting Vrienden van Archief en Librije (1982-2007), in: De Schatkamer 2007-2)

Om het onderzoek naar de geschiedenis van Gouda en de regio te stimuleren stelde de stichting de Walvisprijs in. Deze prijs bestaat uit een oorkonde en € 300,- en wordt elke drie jaar uitgeloofd voor een oorspronkelijke (niet eerder gepubliceerde) historische studie of verhandeling over het werkgebied (5.000-10.000 woorden (exclusief noten en literatuurverwijzingen; woorden in eventuele bijlagen tellen wel mee), anoniem in te zenden met vermelding van de titel van de bijdrage plus naam en adresgegevens in een bijgaande gesloten envelop; de inzending dient gestuurd te worden naar het onderstaande adres). De inleverdatum voor de twaalfde Walvisprijs is 31 december 2018. Er dienen tenminste 3 artikelen voor de Walvisprijs ingezonden  te zijn, wil de jury een goede keus kunnen maken.De prijs is genoemd naar de eerste geschiedschrijver van Gouda, pastoor Ignatius Walvis (1653-1714). Klik hier voor de aanwijzingen voor de kopij.

Financiering van restauraties van niet-overheidsarchieven en Librijebezit alsmede aankopen van boeken ziet de stichting als hoofdtaak. Als vervolg op de projectmatige actie "Red een archiefstuk" kunnen personen, instellingen en bedrijven nog steeds specifieke stukken laten restaureren; informeer daarnaar! Samen met het streekarchief worden regelmatig cursussen gegeven. Verder worden er jaarlijks vakmatige excursies voor de donateurs georganiseerd. Uitgaven van de stichting zijn bij het streekarchief te koop. Naast losse nummers van De Schatkamer zijn dat een cd-rom 'Het Groene Hart in kaart' en fraaie wenskaarten met afbeeldingen uit de Librijecollectie.

Onder de stichting ressorteert sinds 2012 een project 'Gouda op schrift', evt. ooit uit te breiden naar andere plaatsen in het domein van het streekarchief. Het project GOS is specifiek gericht op het ontsluiten van hand­schriften en vroege publicaties over Gouda (of uit Gouda) tot 1800. Dit doet GOS door het transscriberen, hertalen en annoteren van de betreffende werken. Het resultaat wordt gepubliceerd op de eigen website van het project.

Postadres: Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda
E-mailadres secretaris:  thea.vanwordragen@gmail.com
Bankrekening: NL57ABNA0507153170
KvK-nummer 41172859
RSIN 804823479


Donaties: minimaal € 17,50 per jaar. De Stichting Vrienden van Archief en Librije heeft sinds 1 januari 2013 (met ingang van 1 januari 2012) de status culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt een extra giftenaftrek.

Stichtingsbestuur: A.M. den Boer (voorzitter), mw. D. van Wordragen (secretaris), dhr. L.P. Ouweneel (penningmeester), mw. H.A. van Dolder-de Wit, dhr. J.W. Klein